CAREER

สมัครงาน

เปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังนี้

1. พนักงาน ช่าง

    - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

    - จบการศึกษาในระดับ ปวส. ขึ้นไปในสาขาใดก็ได้

    - มีทักษะด้านช่าง สามารถซ่อมเครื่องจักร เชื่อมเหล็ก หรือสเตนเลสได้

    - ถ้ามีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องจักร หรือทำงานในอุตสาหกรรมห้องเย็น   

      จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

    - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีใจรักในงานบริการ

    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้ดี

    - ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือกะกลางคืนได้

      (สลับกันหยุดตามตารางที่กำหนดให้แต่ละเดือน)

2. พนักงาน ธุรการ

    - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

    - การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปในสาขาใดก็ได้

    - เคยใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน POS

    - มีประสบการณ์ในงานด้านเอกสาร  ถ้าเกี่ยวกับการทำระบบ ISO GMP 

      HACCP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

    - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น  ชื่นชอบในงานบริการ

    - มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office ได้ดี

    - ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือกะกลางคืนได้

      (สลับกันหยุดตามตารางที่กำหนดให้แต่ละเดือน)

3. พนักงาน บัญชี

    - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

    - การศึกษาระดับ ปริญญาตรี บัญชี/การเงิน 

    - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น  ชื่นชอบในงานบริการ

    - มีประสบการณ์ 1 ปี ด้านการติดตามทวงหนี้ยอดค้างชำระ

    - มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

    - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office และ Express ได้ดี

    - ทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์ สามารถทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้

      (สลับกันหยุดตามตารางที่กำหนดให้แต่ละเดือน)

 

1/1
Application Form (in Thai)

Thanks! Message sent.